MAJA ŽARKOVIĆ ARTS MANAGEMENT

music dance theatre

START HERE
POČNI OVDJE

                      WELCOME           DOBRO DOŠLI

Passionately dedicated to human creativity

 

SERVICES

Representation
Consultation
Artistic advising

 

Strasno posvećeni ljudskom stvaralaštvu

 

USLUGE

Zastupanje
Savjetovanje
Umjetničko savjetovanje

Powered by Website.com